I. celodiecézní volejbalový turnaj o velkou cenu otce biskupa Radkovského


        V sobotu 2. prosince 2006 pořádalo Diecézní centrum mládeže Plzeň pod záštitou otce biskupa Františka Radkovského volejbalový turnaj v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce.

        Turnaj byl zahájen v 11 hod.. Přihlásilo se celkem 14 družstev z různých koutů naší diecéze. Byly utvořeny čtyři skupiny, ve kterých hrál každý s každým a první dvě družstva postupovala do čtvrtfinále atd.. Nakonec se utkala dvě nejlepší družstva ve finále, ze kterého odešli vítězně Dominikáni. Na druhém místě se umístily Domažlice a jako třetí byli Salesiáni. Naše družstvo skončilo na čtvrtém místě :) což nikdo nepředpokládal.

        V 16.30 otec biskup všem poblahopřál a každému družstvu předal diplom s malým dárkem. Vítězné družstvo získalo putovní pohár. Nakonec všem hráčům poděkoval za účast a pozval všechny na příští druhý ročník turnaje, což bylo uvítáno bouřlivým potleskem :-)

                        Foto                         Video (19MB)

Naše družstvo Diplom za 4. místo