Partnerství s farností Wiesent

Wiesent

       V roce 1999 navázala naše dolnobělská farnost partnerství s bavorskou farností Wiesent, která leží asi 20 km východně od Regensburgu. Po několika dopisech a telefonátech jsme se seznámili rovněž osobně při vzájemných návštěvách. Wiesentští byli u nás na podzim 1999 a my jsme k nim zavítali v květnu 2000. Obě setkání byla velmi srdečná a naznačila zároveň směr naší další spolupráce.

       Ze strany farnosti Wiesent přišla pro naši mládež velkorysá nabídka, že je možnost strávit u nich část prázdnin. Přijali jsme tuto nabídku s nadšením a 12. srpna odjelo deset mladých lidí na týden do Wiesentu. Doprovodil nás P. Ireneusz Figura, který se ve Wiesentu následujícího dne zúčastnil farní pouti a vrátil se pak domů. Po příjezdu jsme byli rozděleni do rodin podle věku, abychom měli kamarády přibližně stejně staré. Během pobytu jsme poznali historické památky i přírodu v okolí Wiesentu, navštívili jsme Regensburg a jeli lodí po Dunaji. Velkým přínosem bylo i to, že jsme se zdokonalili v němčině a poznali život a práci ve zdejších rodinách.

       Za celou organizaci tohoto pobytu chceme srdečně poděkovat panu faráři P. Johanu Götzovi a hostitelským rodinám Wolfovým, Feldmeierovým, Kerscherovým, Röschovým, Strieglovým, Zimmererovým, Penzkoferovým, které se o nás vzorně staraly, panu starostovi Hansovi Röschovi, který nás přijal na svém úřadě, také farní radě a všem farníkům, se kterými jsme se setkávali a všem, kteří se na zajištění našeho pobytu podíleli. Zvláštní dík patří také našemu otci biskupovi Mons. Františkovi Radkovskému, který se zasloužil o spojení našich farností.

       Týden ve Wiesentu utekl jako voda. Pro děti si přijeli jejich rodiče, kteří se pak na přátelském setkání seznámili s rodinami, u kterých jsme bydleli.
(Více o pobytu - Deník z Wiesentu)

       Toto přátelství stále pokračuje. Naše farnosti se dvakrát do roka pravidelně setkávají. Na jaře jezdíme navštívit naše přátele do Wiesentu a oni k nám zavítají na podzim. Naposled byli Wiesentští u nás začátkem června, po mši jsme společně jeli navštívit Hruškovu meditační zahradu v Plzni.

       Těšíme se na další návštěvy a prohlubování přátelství a doufáme, že se nám, s pomocí Boží, naše spolupráce bude dařit i nadále.Stránky obce Wiesent