Úřadující faráři dolnobělské farnostiPořadí farářů od doby nejstarší:

do r. 1357 Jakub Radlinův (Rudlinův, Rudlův) z Plzně
1357 - 1395 Matěj
1395 - 1407 Jan, řeholník kláštera tepelského
1407 - 1414 Racek, řeholník tepelského kláštera
1414 - 1417 Jan, dosud farář v Nepomyšli směnou s předešlým
1417 - 1423 Mořic, dosud farář v Údrci směnou s předešlým
1423 - 1425 Martin, jinak Machek, dosud farář ve Stříbře směnou s předešlým
1425 - 1426 Jan, jinak Johánek, dosud farář v Erpužicích směnou s předešlým)
1425 - 1426 Petr, dosud farář v Jamném směnou s předešlým

Ve válkách husitských zprávy o faře bělské zanikají.
Do roku 1532 mše svaté sloužili karmelitáni z Rabštejna
1610 - 1623 sloužili mši utrakvističtí faráři z Manětína, po nich dominikáni z Plzně.

1641 - 1643 Šebestián Gyrowicz, dominikán
1642 Ladislav Wiemrovský, praemonstrát
1644 - 1647 Jan Ludvík Angularis (spravoval spolu farnost ledeckou a všerubskou)
1648 přisluhoval zde farář všerubský Jan Cžibek (Cžepik)
1649 Jan Koller, farář manětínský
kolem r. 1671 byl farářem Bělským a všerubským Nivard Kleiner
1675 - 1682 Matyáš Borovský
1684 Karel Frodl

Patrony byli v létech 1622-1659 Vřesovcové z Vřesovce, pak Kyšperkové z Vřesovic, od r. 1755 klášter plaský

1689 - 1697 Arnold Wobza, cisterciák plaský, farářem bělským a všerubským
1700 - 1714 Martin Gottfried Tittl, k farnosti jeho patřily také Krašovice s filiálním kostelem sv. Jiljí
1714 Krištof Braun
1716 - 1758 Norbert Hecht
1758 - 1787 Josef Kunovský
1794 Václav Beránek
1800 Candidus Dörfelmayer
1801-1819 Řehoř Josef Lebner (Lehner)

Po zrušení plaského kláštera přešla Bělá r. 1785 pod patronát císařský, roku 1826 pak pod patronát knížat z Metternichů.

Od té doby faráři byli:
1820 - 1831 Matyáš Föhndrich (Fähender)
1832 - 1842 (nebo 1832) Václav Driák
1842 (nebo 1832)- 1852 František Vosmík (Vasník)
1853 - 1855 Antonín Král
1855 - 1888 Václav Pokorný, zemřel 1.3 1894 v Neratovicích u Mělníka
1889 - 1895 František Kubíček, investován 2.1. 1889, administrátorem v Kozojedech, 1895 rezignoval na svoji funkci, odešel na faru ve Velízu (Křivoklátský vikariát)
1895 - 1914 Dominik Ženíšek, pak kaplan kralovický
1914 - 1950 Antonín Kříž, zemřel 12.7.1950
1950 - 1961 Jaroslav Janoušek, nějaký čas byl v pracovní jednotce, dojížděl sem p. Prokop Skořepa z Nečtin (1953 - 1954)
1961 - 1967 Dominik (řádové jméno, františkán) Bohumír Jirků
1967 - 1971 Josef Schwarz
1972, 12.1. - 1972, 20. 11. Antonín Slovák, dříve v Holýšově, jako nepohodlný režimem odvolán do Slabec, okr. Rakovník.
1972 - 1990 František Líkař
1990 - 1994 František Liška
1994 - 1998 Jiří Barhoň
od 1. 9. 1998 Ireneusz Figura

zpět na začátek