Kolín 2005


          Ve čtvrtek 11.8.2005 se osm mladých - nejen z naší dolnobělské farnosti - společně s páterem Ireneuszem Figurou vydalo na pouť na Světové setkání mládeže v Kolíně nad Rýnem. V 10 hod. dopoledne jsme přijeli na DCM do Plzně, kde se sešli všichni účastníci poutě z celé Plzeňské diecéze, a kde se konala mše svatá k jejímu zahájení. Odtud jsme, asi kolem poledne, vyrazili třemi autobusy na cestu – bylo nás přibližně 150, z toho 11 duchovních.

          Naše cesta směřovala nejprve do diecéze Regensburg, kde jsme se měli účastnit předprogramu. Nás devět "dolnoběláků" bylo ubytováno ve farnosti Wiesent, kterou již dobře známe. Přátelé z Wiesentu nás velmi pěkně přivítali a my se odebrali do hostitelských rodin. Někteří z nás v těchto rodinách nebydleli poprvé - odkaz na informace o tehdejším pobytu je zde. Ve Wiesentu jsme prožili čtyři krásné dny, na které nám paní Striegelová připravila skvělý program. Za to jí chceme moooc poděkovat!

          V neděli jsme se zúčastnili mše k zahájení Světového dne mládeže v regensburgském dómu, kterou sloužil tamní biskup Gerhard Ludwig Müller a náš biskup František Radkovský.

          Další den, pondělí 15.8.2005, jsme se vydali autobusem opět na cestu, tentokrát už do Kolína nad Rýnem, kde náš již čekal bohatý program. Hned po příjezdu nás mile přivítali paní ředitelka se studenty z Erich-Kästner Gymnasium, kde jsme byli ubytováni. Každý dostal zvláštní pas poutníka, kde byly napsány všechny údaje potřebné, kdyby se někdo ztratil. S tímto pasem jsme měli přístup na všechny doprovodné akce pořádané v rámci Světového dne mládeže a hlavně tento pass sloužil jako permanentka na veškerou dopravu po Kolíně, Bonnu i Düsseldorfu - tj. na U-Bahn, S-Bahn, busy a vlaky (kromě vlaků IC - byli i tací, kteří to zkusily a naštěstí revizoři měli pro poutníky pochopení a uvěřili tomu, že "jsme nevěděli" :-). Ale kdo se jen tak zadarmo sveze ICéčkem, že? :-) Dále jsme dostali modrý batůžek poutníka s logem WJT 2005 (Welt Jugend Tag), velice důležitou mapu Kolína a knížku s programem všech akcí pořádaným během SDM. Většina byla v pěti jazycích – minimálně v Angličtině a Němčině.

          Večer po příjezdu a ubytování poutníků následoval první společný "Český program". Celá naše skupina z Plzeňské diecéze se společně dopravila (naštěstí jen několik stanic S-Bahn) do českého centra, které bylo v kostele sv.Anežky v Kolíně. Češi měli to štěstí, že tento kostel byl ve středu města a jen kousek od Kolínského Domu. Tedy v našem kostele sv. Anežky proběhlo zahájení SDM s krásným programem. Nechybělo ani velice vřelé německo - české uvítáním od tamějšího faráře otce Dominika.

          V úterý ráno nás studenti z gymnázia, kde jsme byli ubytováni, vzbudili v 6.45 a po ranní hygieně jsme šli na snídani, kterou nám rozdali opět studenti - starali se o nás opravdu dobře :-) . Po snídani jsme se odebrali na program, který pro nás byl připraven v českém centru - v kostelu sv. Anežky. V poledne následoval oběd, kterého se bohužel mnozí vůbec nedočkali !?! :o) A potom někteří z nás se vydali na mši na zahájení SDM, která byla sloužena na Rheinenergie Stadionu. Bohužel stadion měl velice omezený prostor, takže většina mohla bohoslužbu a následný program sledovat jen na velkoplošných obrazovkách za stadionem - pokud ovšem věděli, že tam jsou :-) a nevrátili se zklamáni zpět.

          Ve středu jsme se dopoledne, jako každý den, účastnili programu v Českém centru a pak jsme si mohli prohlédnout město Kolín s jeho nádhernou katedrálou, ve které jsou uloženy ostatky tří králů.

          Ve čtvrtek jsme šli přivítat papeže Benedikta XVI. Skupinka z naší farnosti se vydala na pláž u Rýna, kde papež zastavil s lodí, na které plul, a promluvil k poutníkům v několika jazycích.

          V pátek byl volný program. Někteří se zúčastnili poutě s naším biskupem Františkem Radkovským do Kolínského Dómu. Večer jsem se rozloučili s našimi hostiteli v gymnáziu a šly spát, protože druhý den nás čekala náročná cesta.

          V sobotu nás budíček překvapil už v 6.00 – rychle jsme si sbalili všechny věci a vyrazili na cestu přes Kolín na Marienfeld, kde konala vigilie s papežem. Přestože nás celou cestu strašili černé mraky na obloze, za celu dobu, co jsme byly pod širým nebem, na nás nespadla jediná kapka :-) Večer dorazil papež v „papamobilu“, projel davem poutníků, kterých se zde sešlo asi 800 000. Pak náš všechny přivítal a následovala vigilie s bohatým programem, která skončila asi o půlnoci. A my jsme se uložili ke spánku pod širým nebem :-)

          V neděli nás probudil hudba, která hrála z reproduktorů. V 10.00 začala slavnostní bohoslužba sloužená Benediktem XVI. Po ní jsme se vypravili na cestu zpět do Kolína, kde na nás čekal autobus z Čech s kterým jsme se dopravili opět domů. Ale zážitky, které jsme si odtud odvážili v nás zůstanou na pořád...


Foto

Zpět na začátek