Photograph
Původní barokní část kláštera obnovená podle návrhu firmy Atelier Soukup s.r.o. architekta Jana Soukupa.