Sbírka na opravu varhan kostela v Dolní Bělé
k příležitosti 130. výročí jejich zhotovení.


Varhany kostela Povýšení sv. Kříže

Po opravě interiéru kostela a střešní krytiny jsme se rozhodli opravit i varhany.Uvědomujeme si finanční náročnost této akce, neboť podle předběžného odhadu diecézního organologa Ing. Jiřího Reindla (posudek) se cena oprav bude pohybovat kolem 200 tisíc korun.

Popudem k zahájení opravy je letošní 130. výročí postavení těchto varhan. Jedná se o velice krásný a hodnotný nástroj, který je však již ve špatném stavu, jednak vlivem svého stáří, jednak v minulosti nesystematicky prováděné údržbě. Své vykonala také činnost červotoče. Fotografie.

Za účelem opravy varhan budou pořádány benefiční koncerty v naší i partnerské farnosti v německém Wiesentu a také na jiných místech České republiky.

Každému, kdo nás v této snaze podpoří, patří náš upřímný dík.

P. ICLic. Ireneusz Figura, farář v Dolní Bělé


Přispívat můžete na číslo účtu: 0724909359 / 0800, variabilní symbol: 1876


ZATÍM BYLO NA OPRAVU VYBRÁNO:  18.000 Kč