Dobrovolná farní charitaŘeditelka: Halina Vetenglová
Sídlo: fara Dolní Bělá
Dobrovolnice: Dáša Čábalová, Marie Pešičková, Emilie Průchová, Anna Urbanová

  • V sobotu 2.6.2007 ve 14. hod byla sloužena prezidentem Diecézní charity Plzeň P. Adamem Lodkem a místním farářem P. Ireneuszem Figurou děkovná mše svatá u příležitosti 10. výročí založení místní charity. Této mše se účastnily pozvaní hosté. V kázání prezidenta charity zaznělo, že charitní dílo neuskutečňujeme sami ze sebe, ale z pověření Ježíše Krista. Na závěr mše svaté promluvila Mgr. Irena Kastnerová jménem ředitele diecézní charity Ing. Jiřího Lodra a poděkovala členkám místní charity a dobrovolníkům za obětavou práci. Následně byly prezidentem charity předány děkovné dopisy. Zpestřením slavnosti byl charitativní koncert Evy Voříškové, Kristýny Vitoušové, Františka a Štěpána Kosových.

Historie

Aktivity


Tříkrálová sbírka 2007
Dražeň
6 818,50 Kč
Štichovice
10 550 Kč
Lůhov - Líšťany
3 105 Kč
Dolní Bělá
1 883 Kč
Horní Bělá
3 930,50 Kč
Ledce
1 086 Kč
Celkem
27 373 Kč

Sbírky z předchozích let:
Tříkrálová sbírka 2006